Zwem4DaagseOrganiserenZwem4daagse pakkettenVoorwaarden pakketten

Algemene voorwaarden Zwem4daagse pakketten

Algemene voorwaarden Zwem4daagse pakketten

Auteursrecht

Het gebruik van het Zwem4daagse communicatie- of basispakket is uitsluitend bedoeld om een bijdrage te leveren aan de organisatie van een Zwem4daagse. Het is niet toegestaan om de producten en diensten te kopiëren of af te drukken. Het auteursrecht van de teksten, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes, die onderdeel zijn van het Zwem4daagse pakket, wordt uitgeoefend door de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB).  Elk ander gebruik en misbruik van de producten en diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNZB, is ten strengste verboden en zal worden bestraft. Tekst, grafische elementen, afbeeldingen en filmpjes zijn eigendom van de KNZB.

Zwem4daagse pakket

De Zwem4daagse pakketten is een initiatief van de KNZB. Met deze pakketten biedt de KNZB een extra ondersteuning aan organisaties die een Zwem4daagse organiseren. Bij bestelling van het Zwem4daagse communicatie- of basispakket hebt u één keer het recht om de producten die genoemd staan in het pakket te bestellen. U kunt geen extra nabestelling doen op het pakket. De Zwem4daagse website heeft een looptijd van 1 jaar en verloopt hierna automatisch. De looptijd gaat in op het moment van aankoop van het basispakket.

Organisatie gebonden

Het Zwem4daagse communicatie- en basispakket is organisatie gebonden en kan niet worden overgedragen aan derden.

Huren Swimba of inzet topsporters tijdens Zwem4daagse

Het gebruik van Swimba is op basis van beschikbaarheid. Swimba dient opgehaald en teruggebracht te worden op het KNZB kantoor in Nieuwegein. Swimba mag maximaal 3 dagen aaneengesloten gehuurd worden.

De inzet van de topsporter tijdens de Zwem4daagse is op basis van de beschikbaarheid van de sporter. De sporter is maximaal 2 uur aanwezig tijdens de Zwem4daagse. De organisatie bepaalt in samenspraak met de sporter de gewenste locatie en tijd.

Aansprakelijkheid

De KNZB stelt de hierin opgenomen informatie ter beschikking zonder dat daarvoor enige garantie, expliciet noch impliciet, wordt verstrekt. Met name wordt elke impliciete garantie van niet-inbreuk maken op wetten en eigendomsrechten van derden afgewezen. Bovendien mag de KNZB niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze sites of van sites waaraan deze sites gekoppeld zijn.

Wet bescherming persoonsgegevens

Via de website www.zwem4daagse.nl, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB), worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De KNZB acht zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens van groot belang. De KNZB zal daarom deze gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen.

Bij het verwerken van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit Privacy statement en cookiesbeleid.
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Voor meer informatie over Privacy zie www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/bestuur__organisatie/privacy/

 

 

 

Organiseer je ook een Zwem4daagse?